Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2017

dusielecc
23:22
Nie oczekujcie od dnia tego, co mogą dać jedynie lata. Ale nie zapominajcie, że lata składają się z wielu dni, dlatego postanówcie, że nie zmarnujecie ani jednego dnia.
— John Sailer
dusielecc
23:14
tumblr_ojhuxmBwwp1soqdfuo2_500.gif (500×215)tumblr_ojhuxmBwwp1soqdfuo3_500.gif (500×215)tumblr_ojhuxmBwwp1soqdfuo1_500.gif (500×215) "Take your broken heart, make it into art"
dusielecc
23:14
1864 5b2d
Reposted fromGIFer GIFer
dusielecc
23:14

Moon
S.Colman, S.Pether, K.Rodeck, L.Bonvin
dusielecc
23:14
1865 3eab
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
dusielecc
23:14
dusielecc
23:13
Nie można wymagać, byśmy byli w stanie przewidzieć wszystkie następstwa naszych czynów, wyobrażając sobie najpierw bezpośrednie, potem pośrednie i wreszcie wyimaginowane skutki życiowych decyzji. Nikt wówczas nie miałby odwagi ruszyć z miejsca, do kórego przykułyby go wątpliwości.
— "Miasto ślepców" J.Saramago
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
dusielecc
23:13
5067 6730
dusielecc
23:13
1501 93ed
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaapatyczna apatyczna
dusielecc
23:13
1234 5b07
Reposted fromkarahippie karahippie viaapatyczna apatyczna
dusielecc
23:13
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaapatyczna apatyczna
dusielecc
23:13
4803 45af
Reposted frommakle makle viaapatyczna apatyczna

January 08 2017

dusielecc
21:45
9984 8403
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapiehus piehus
dusielecc
21:45
1571 5f88
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiehus piehus
dusielecc
21:45

I want a relationship with no drama. Just loyalty and great sex...
Reposted fromCM12 CM12 viapiehus piehus
dusielecc
21:45
5785 14b7
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
dusielecc
21:34
4180 b940
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
dusielecc
21:34
5253 77dc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
dusielecc
21:33
dusielecc
21:33
Za często dajesz innym oparcie, którego Ty sama nie masz.
Reposted fromsilla silla viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl