Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2018

dusielecc
18:33
9739 3f79
Reposted fromretaliate retaliate viapiehus piehus
dusielecc
18:32
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods viapiehus piehus
dusielecc
18:32

Moje ciało znów pyta o Twoje.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viapiehus piehus
dusielecc
18:32
2527 50a6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapiehus piehus
dusielecc
18:32
To się dzieje zawsze z tego samego powodu. Banalnego i prostego: żeby poczuć się wreszcie kurwa lepiej. Żeby się w ogóle poczuć. Nałóg bierze się  z tego, że jesteś wydrążony w środku, albo przynajmniej tak Ci się wydaje.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
dusielecc
18:32
6398 087a 500
Reposted frompiehus piehus

May 06 2018

dusielecc
18:01
6205 5b36
Reposted byfoodisloveweheartitgivemefoodinspirationschapstickwrite-url-herekotficalittlewhiteliesendlesslove16outoflovelajavooidstrzepyshabbadooSkydelanblankablondiohhhjessaminekunegundamalamarcelkagreenka2000Skydelanjedendzienkiteandrapaprotka
18:00
9691 115a 500
Reposted fromwestwood westwood vialaj laj
dusielecc
18:00
2419 370b
Reposted frommasakrycznie masakrycznie vialaj laj
18:00
2404 cccd 500
Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia vialaj laj
dusielecc
18:00
dusielecc
18:00
5264 6204
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafilmowy filmowy
dusielecc
18:00
dusielecc
18:00
dusielecc
17:59
dusielecc
17:59
dusielecc
17:59
Paradoks mojej osoby polega na tym, że jestem cicha i wstydliwa, kiedy powinnam być odważna a zbyt śmiała wtedy, kiedy powinnam być nieśmiała. 
— życiowe, okolicznosciowe.
dusielecc
17:59
Miłość to dwie dusze w jednym ciele, przyjaźń - to jedna dusza w dwóch ciałach.
— Tadeusz Kotarbiński
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
dusielecc
17:59
dusielecc
17:59
5293 90e8 500
Reposted fromwwannie wwannie viaseriale seriale
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl