Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2016

dusielecc
19:16
7812 6142 500
dusielecc
19:16
Kto powiedział, że noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości.
— Éric-Emmanuel Schmitt
dusielecc
19:16
dusielecc
19:16
dusielecc
19:16
1297 74df
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
dusielecc
19:16
1304 6e62
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
dusielecc
19:16
1315 5a2b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
dusielecc
19:16
najgorzej jak uświadamiasz sobie, że to życie, które wybrałaś to pic na wodę...że nie udajesz tylko przed innymi, ale udajesz też przed samą sobą - wmawiasz sobie, że te wybory i sytuacja w której się znajdujesz to dobra rzecz...ale gówno prawda, bo to Cię rujnuje i sprawia, że blask w Twoich oczach gaśnie z dnia na dzień. 
Veriolla
Reposted frommefir mefir
dusielecc
19:15
1331 ce7c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
dusielecc
19:15
dusielecc
19:15
dusielecc
19:15
1359 de85 500
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaweheartit weheartit
dusielecc
19:15
1348 b620 500
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaweheartit weheartit
dusielecc
19:15
1067 e16f
Reposted fromlambadada lambadada viaxluminescencex xluminescencex
dusielecc
19:15
Kobiety są w stanie wybaczyć tysiąc pięćset na rękę. Kobiety są w stanie dużo wybaczyć mężczyznom pod warunkiem, że ich kochają. Kobiety są w stanie wszystko zrobić dla miłości. Ale zawsze są rozczarowane brakiem zainteresowania.
— Piotr C.
dusielecc
19:15
1316 8d3f
dusielecc
19:15
Zrozumiałem, że gdy się raz odejdzie, nie ma już prawdziwego powrotu. To dotyczy wszystkich sytuacji tego typu.
— nie ma. | Mrożek.
Reposted fromrol rol viaxluminescencex xluminescencex
dusielecc
19:15
1463 13ba
Reposted fromGIFer GIFer
dusielecc
19:15
tumblr_ogl7d1Sogr1vkjajio1_500 tumblr_ogl7d1Sogr1vkjajio2_500 tumblr_ogl7d1Sogr1vkjajio3_500 tumblr_ogl7d1Sogr1vkjajio4_500

Salar de Uyuni, Bolivia (via unboliviable.tumblr.com)

dusielecc
19:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl