Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

dusielecc
19:59
4037 ab3a
Reposted frommslexi mslexi
dusielecc
19:59
Nie można wymagać, byśmy byli w stanie przewidzieć wszystkie następstwa naszych czynów, wyobrażając sobie najpierw bezpośrednie, potem pośrednie i wreszcie wyimaginowane skutki życiowych decyzji. Nikt wówczas nie miałby odwagi ruszyć się z miejsca, do którego przykułyby go wątpliwości.
— Jose Saramago
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
dusielecc
19:59
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może.

Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby vialucidumintervallum lucidumintervallum
dusielecc
19:59
4923 1d03
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
dusielecc
19:59
7821 769b
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
dusielecc
19:59
2102 3ead
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
dusielecc
19:59
0191 80b7
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
dusielecc
19:59
1352 9a58
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
dusielecc
19:58
3275 dbd5
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
dusielecc
19:58
2056 8d7a
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
dusielecc
19:58
5077 a093
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
dusielecc
19:58
4690 faf9
Reposted fromcassieplacebo cassieplacebo viabrzask brzask
dusielecc
19:58
dusielecc
19:58
- Jakie jest pierwsze zdanie, które powiedzielibyście nowonarodzonemu dziecku?
- "Nie panikuj".
— Filozofia, UW
Reposted frommarysia marysia viabrzask brzask
dusielecc
19:58
9330 faeb
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
dusielecc
19:58
7242 86eb
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
19:58
3389 1fa4 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viabrzask brzask
dusielecc
19:58
8618 01b3
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
dusielecc
19:58
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool viabrzask brzask
dusielecc
19:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl