Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2016

dusielecc
14:02
1434 cfbe
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagivemefood givemefood
dusielecc
14:02
2350 2be6 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
dusielecc
14:02
0262 8143 500
Reposted fromredlipstick redlipstick viakarmacoma karmacoma
dusielecc
14:02
1475 1b71 500
Reposted fromRowena Rowena vialajlalajlalajla lajlalajlalajla
dusielecc
14:02
dusielecc
14:01
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— “Najgorszy człowiek na świecie”
dusielecc
14:01
dusielecc
14:01
2560 0c99 500
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaautos autos
dusielecc
14:01
W rezultacie wieczory spędzała w poczuciu, że jest zraniona, bądź w przekonaniu, że była niegrzeczna. Lecz dramatyczne przeżycia sprawiły, iż postanowiła, że wszystko to będzie ją odtąd gówno obchodzić. Potrzebowała czasu, by z wysiłkiem i w bólach wyzbyć się tego, co prześladuje każdą kobietę, a mianowicie wątpliwości co do własnej figury, wyglądu, roli w życiu czy też wrażenia jakie robi na innych.
— "Rozbuchana wyobraźnia Olivii Joules" Helen Fielding
Reposted fromvacannes vacannes viacytaty cytaty

August 20 2016

dusielecc
14:02
2409 5976
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaawkwardx awkwardx
dusielecc
14:01
8280 e8db
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaawkwardx awkwardx
dusielecc
14:01
dusielecc
14:01
Reposted fromolewka olewka viaautos autos
dusielecc
14:01
7278 2b31 500
Reposted from2016 2016 viakobiety kobiety
dusielecc
14:01
7255 e64d 500
Reposted from2016 2016 viakobiety kobiety
dusielecc
14:01
8615 a133
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viathedogs thedogs
dusielecc
14:01
8616 f143 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacouples couples
dusielecc
14:01
Reposted fromolewka olewka viaautos autos
dusielecc
14:01
9553 a58a 500
Reposted fromdusix dusix viaxluminescencex xluminescencex
dusielecc
14:00
Reposted fromonlyman onlyman viaxluminescencex xluminescencex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl