Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2016

dusielecc
20:52
Reposted fromfitvet fitvet viafoods foods
dusielecc
20:52
Reposted fromfitvet fitvet viafoods foods
dusielecc
20:52
Lisa: Jakim jest pan typem mężczyzny?
Gilles: Pani typem?
Lisa: Potwierdzam. Po każdym zdaniu spływa po mnie strumień potu, mózg mi drętwieje – to objawy choroby zwanej niepohamowanym pociągiem.
Gilles: Przykro mi, nie mam lekarstwa.
Lisa: To pan jest lekarstwem.
Uśmiechają się do siebie.
Gilles: Jest ktoś w pani życiu?
Lisa: W tej chwili jesteś ty.
— Eric-Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
dusielecc
20:51
Całą noc przewracał się w łóżku, myśląc o niej. Ponieważ ona przez całą noc robiła to samo, można było prawie uznać, że spędzili ją razem.
— Éric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxvou xvou
dusielecc
20:51
1691 594b 500
Reposted fromrol rol viaxvou xvou
dusielecc
20:51
Reposted frompannamarple pannamarple viaxvou xvou
dusielecc
20:50
Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.
— King
Reposted fromnataliablus nataliablus viatheVikings theVikings
dusielecc
20:50
dusielecc
20:50
6362 80bd 500
Reposted fromrol rol vialucidumintervallum lucidumintervallum
dusielecc
20:50
5620 231f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
dusielecc
20:50
5626 de5c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
dusielecc
20:49

comeseeiran: Tehran, Capital of Iran at dawn.

dusielecc
20:49
Każdy układ ma jakieś skutki uboczne, mała.
— czy tego chcesz, czy nie
20:49
0811 d67a
Reposted fromprolove prolove viaxluminescencex xluminescencex
dusielecc
20:49
Dużo możesz.
Wystarczy potrzymać mnie za rękę.
— Kaja Kowalewska
dusielecc
20:49
Reposted fromoll oll viaxluminescencex xluminescencex
dusielecc
20:49
2080 f263
dusielecc
20:49
0306 4e0f 500
Boccadasse beach, Genova, Italy 
dusielecc
20:49
6978 e5a1 500
Piazzale Michelangelo, Florence, Italy 
dusielecc
20:49
1142 0132
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viackisback ckisback
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl