Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

17:16
3020 1bec 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaxannabelle xannabelle
dusielecc
17:15
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
dusielecc
17:15

“So plant your own gardens and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers.”

— ― Jorge Luis Borges
Reposted fromxannabelle xannabelle
dusielecc
17:15
17:15
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaxannabelle xannabelle
dusielecc
17:15
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie.Patrzysz na kogoś,uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś,myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”.Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek.Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość,samochód, dom,imiona dla dzieci. A później co? Pijesz.
Reposted fromorchis orchis viaxannabelle xannabelle
dusielecc
17:15
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viaxannabelle xannabelle
dusielecc
17:14
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viaxannabelle xannabelle
dusielecc
17:14
7096 d6e5
Reposted fromkarahippie karahippie viamslexi mslexi
dusielecc
17:14
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
dusielecc
17:14
2345 505f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
17:14
5537 e966 500
Reposted fromAnimlaguy Animlaguy viamslexi mslexi
dusielecc
17:14
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamslexi mslexi
dusielecc
17:14
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viamslexi mslexi
dusielecc
17:14
dusielecc
17:14
9030 6b5e
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamslexi mslexi
dusielecc
17:14
6098 787e
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamslexi mslexi
dusielecc
17:14
2805 2399 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viamslexi mslexi
17:13
3279 db3f 500

killacam-:

masturbasic:

image

omg that gif

Reposted fromshia-suprise shia-suprise viamslexi mslexi
dusielecc
17:13
3762 b8ab
Reposted fromalicemeow alicemeow viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl