Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

dusielecc
13:23
5315 b036
Think about your actions
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viackisback ckisback
dusielecc
13:23
9491 7bd6
Reposted fromPoranny Poranny viackisback ckisback
dusielecc
13:19
4133 6074 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
dusielecc
13:18
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass viajointskurwysyn jointskurwysyn
dusielecc
13:17
dusielecc
13:17
0017 9b11
Reposted fromiamstrong iamstrong viajointskurwysyn jointskurwysyn
dusielecc
13:16
0183 7e14
dusielecc
13:16
dusielecc
13:13
6030 bfc2
Reposted fromdusix dusix viajointskurwysyn jointskurwysyn
dusielecc
11:56
(...) nie wolno źle wspominać przeszłości.
— Stanisław Wyspiański "Wesele"
Reposted fromte-quiero te-quiero viajointskurwysyn jointskurwysyn
dusielecc
11:55
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
dusielecc
11:55
9940 41af
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
dusielecc
11:55
9936 f9f2
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
dusielecc
11:55
- Nawet nie wiesz jak ja lubię z Tobą gadać - Ja z Tobą też lubię gadać, podoba mi się rozmowa z Tobą, a przebywanie będzie prawdziwym ukojeniem - Dziękuję za poprawienie humoru - I zapamiętaj, że zawsze będę to robił, nawet jeśli będziesz miała humor, to ja będę go powiększał. Robisz takie proste rzeczy, które skutkują uśmiechem na mojej twarzy. - To poczekaj na te skomplikowane, co Ci się wtedy będzie działo - Uśmiech nie zejdzie mi chyba przez najbliższe lata - Myślę, że właśnie tak długoterminowo będzie
— G.
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
dusielecc
11:55
0439 ad08 500
Reposted from2017 2017 viafeet-fetish feet-fetish
dusielecc
11:55
0436 33f1 500
Reposted from2017 2017 viaweheartit weheartit
dusielecc
11:54

Samotność to jest wtedy, kiedy każdy tramwaj jest dobry

— zasłyszane
Reposted frommoralna moralna viajointskurwysyn jointskurwysyn
dusielecc
11:54
0409 24d3 500
11:54
0775 1b48 500
dusielecc
11:54
Muzyka, którą wybieramy, stanowi odzwierciedlenie tego, kim faktycznie jesteśmy.
— Jodi Picoult
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl