Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

dusielecc
18:35
8676 f9a9 500
dusielecc
18:34
4621 7ea6 500
Reposted fromstundism stundism viackisback ckisback
dusielecc
18:34
Reposted fromfungi fungi viackisback ckisback
dusielecc
18:34
9344 d309 500
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viawakemeupx wakemeupx
dusielecc
18:34
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
dusielecc
18:34
0254 693e 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viafeet-fetish feet-fetish
dusielecc
18:33
0206 b40f
Reposted fromjethra jethra viawakemeupx wakemeupx

April 15 2017

17:16
3020 1bec 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaxannabelle xannabelle
dusielecc
17:15
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
dusielecc
17:15

“So plant your own gardens and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers.”

— ― Jorge Luis Borges
Reposted fromxannabelle xannabelle
dusielecc
17:15
17:15
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaxannabelle xannabelle
dusielecc
17:15
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie.Patrzysz na kogoś,uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś,myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”.Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek.Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość,samochód, dom,imiona dla dzieci. A później co? Pijesz.
Reposted fromorchis orchis viaxannabelle xannabelle
dusielecc
17:15
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viaxannabelle xannabelle
dusielecc
17:14
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viaxannabelle xannabelle
dusielecc
17:14
7096 d6e5
Reposted fromkarahippie karahippie viawakemeupx wakemeupx
dusielecc
17:14
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
dusielecc
17:14
2345 505f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
17:14
5537 e966 500
Reposted fromAnimlaguy Animlaguy viawakemeupx wakemeupx
dusielecc
17:14
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl