Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

dusielecc
18:40
6470 467b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
dusielecc
18:40
3405 0264
Reposted fromimyours imyours viapiehus piehus
dusielecc
18:40
8070 0b36
Reposted fromoll oll viapiehus piehus
dusielecc
18:40
0621 c949
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiehus piehus
dusielecc
18:40
7790 750c
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viapiehus piehus
dusielecc
18:40
9017 1e04 500
samo życie :D
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapiehus piehus
dusielecc
18:40
4559 44ac
Reposted fromspring-flow spring-flow viapiehus piehus
dusielecc
18:40
2132 8a75
Reposted fromretaliate retaliate viafoods foods
dusielecc
18:40
18:40
Im dłużej siedzisz w swoim pokoju tym trudniej ci się z niego wydostać.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
dusielecc
18:39
8144 c7c7 500
Reposted frompffft pffft viackisback ckisback
dusielecc
18:38

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
dusielecc
18:38
0848 401b
Reposted fromunr-eal unr-eal viackisback ckisback
dusielecc
18:38
5423 d965
Reposted fromkarmacoma karmacoma viackisback ckisback
dusielecc
18:38
4636 0c4e 500
Reposted fromkelu kelu viackisback ckisback
dusielecc
18:36
Reposted fromDennkost Dennkost viackisback ckisback
dusielecc
18:36
dusielecc
18:35
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
dusielecc
18:35
dusielecc
18:35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl