Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

dusielecc
19:20
dusielecc
19:20
dusielecc
19:20
dusielecc
19:20
Czekam i nic z nadziei, czekam bardziej niż Ty. Czekam aż wszystko minie ...
— Rojek - Krótkie momenty skupienia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty
dusielecc
19:20
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
— Tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
dusielecc
19:20
2130 d231
Reposted fromwhatu whatu viapiehus piehus
dusielecc
19:20
8915 e35c
Reposted fromechium echium viapiehus piehus
19:20
1624 29bd 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapiehus piehus
dusielecc
19:20
9040 5b0a
Reposted frombatgirl batgirl viapiehus piehus
19:20
0756 2df0
Reposted fromunco unco viapiehus piehus
dusielecc
19:20
Reposted frombabazmiesnego babazmiesnego viapiehus piehus
19:20
3757 061f 500
Reposted fromkimik kimik viapiehus piehus
dusielecc
19:19
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiehus piehus
dusielecc
19:19
6748 68c0 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viapiehus piehus
dusielecc
19:19
5032 31db
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viapiehus piehus
dusielecc
19:19

“ to jest trochę, kurwa... dziwna sprawa. ”

— J. Żulczyk
Reposted frompulli pulli viapiehus piehus
19:19
7381 e853 500
Reposted fromarcreactored arcreactored viapiehus piehus
19:19
9082 bc0e 500

paris2london:

Dream

dusielecc
19:19
2341 0dfc 500
First lover
Reposted from050996 050996 viapiehus piehus
dusielecc
19:19
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl