Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2018

dusielecc
23:31
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viainspirations inspirations
dusielecc
23:31

Mężczyźni jak ognia boją się uzależnionych od nich kobiet. Taka kobieta nie ma własnych zainteresowań, własnego zdania. Staje się lalką, a zabawki po prostu się nudzą. 

— Magdalena Kordel - "48 tygodni"
dusielecc
23:31
Ludzie często wybierają źle. Wybierają złe miejsca i złych ludzi. Wybierają złe godziny na wino, pocałunki i seks. Wpadają w bramy żalu i potępienia. Budzą się nadzy. Często bez duszy
— Kaja Kowalewska
dusielecc
23:31
1145 7ead
Reposted fromEtnigos Etnigos viainspirations inspirations
dusielecc
23:31
Bo nie chcę,  czekać aż mnie zechcesz,  aż zechcesz mnie, znów mieć.
— Margaret
Reposted fromthesmajl thesmajl viainspirations inspirations
dusielecc
23:30
5651 4c10
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
dusielecc
23:30

awwww-cute: Like a Fairy Tale

Reposted frommr-absentia mr-absentia viainspirations inspirations
dusielecc
23:30
2141 dc38
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viainspirations inspirations
dusielecc
23:30
23:30
8706 035e

cutemaybedeadly:

Water thinspo 💙
(not my pics)

23:30
0592 b770 500
Reposted fromtrotyllove trotyllove viainspirations inspirations
dusielecc
23:30
dusielecc
23:30
Reposted frombluuu bluuu viainspirations inspirations
dusielecc
23:30
Zapomnij o wszystkich powodach, dla których coś się nie uda. Wystarczy znaleźć jeden dobry powód, dla którego się powiedzie.
— Tak właśnie. Kurwa. Właśnie tak.
dusielecc
23:30
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viainspirations inspirations
dusielecc
23:30
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viainspirations inspirations
dusielecc
23:30
dusielecc
23:30
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise viapiehus piehus
23:29

starsinursa:

me, as a kid: i can’t wait til i’m an adult so i can stay up late EVERY NIGHT

me, as an adult, crawling into bed at 6:30 pm: oh thank god

dusielecc
23:29
Jak nie masz na coś wpływu, to postanów, że masz to w dupie.
— Andrzej Kopacki
Reposted fromnatelle natelle viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl