Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2018

dusielecc
17:41
17:40

July 22 2018

dusielecc
17:28
5155 6c61
Reposted bylookbookweheartitfemininerabarbarowystrzepyopenyoureyesxblankanomscoeurinapannakieslexxiejezderkusiegabryniainto-blackmiimibadbehaviorshiawasedawaawakenedmagolek22
dusielecc
17:26
7489 3841
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viapiehus piehus
dusielecc
17:26
8152 aa7f 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viapiehus piehus
dusielecc
17:25
dusielecc
17:25
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viawszystkodupa wszystkodupa
dusielecc
17:25
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viawszystkodupa wszystkodupa
dusielecc
17:25
Moja mama twierdziła, że wyszłam z butelki octu, zamiast z jej łona, i że potem trzy  dni moczyli mnie w cukrze, żeby zabić kwaśny smak. Próbuję się zachowywać przyzwoicie, ale ocet zawsze jakoś wyłazi.
— wyścig śmierci.
Reposted fromButWhy ButWhy viawszystkodupa wszystkodupa
dusielecc
17:25
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt viawszystkodupa wszystkodupa
dusielecc
17:25
17:25
Ogarnij dupę, zaciśnij pięści i daj radę. Nie ważne, że nie ma dla kogo- ważne, żeby kopary im opadły.
— (via bezdech-nocny)
Reposted frompengin pengin viapiehus piehus
dusielecc
17:25
17:24
6254 a3a5
Reposted fromjazminrose jazminrose viapiehus piehus
dusielecc
17:24
1571 b9cc 500
Reposted fromTankistD TankistD viadrugs drugs
dusielecc
17:24
1618 82f6
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation viapiehus piehus
dusielecc
17:24
6690 d300 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainspirations inspirations
dusielecc
17:24
6400 cf5f
Reposted from4777727772 4777727772 viainspirations inspirations
dusielecc
17:24
9375 7637
dusielecc
17:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl