Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2020

dusielecc
17:03
2669 fccc 500
Reposted byweheartitjestdobrzeyoungstersTyMiJesteslajla
dusielecc
17:02
8166 a53f 500
dusielecc
17:02
3364 2ccd
Reposted fromrainles rainles viapchamtensyf pchamtensyf
dusielecc
17:02
2070 cca4 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
dusielecc
17:02
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
dusielecc
17:02
dusielecc
17:01
dusielecc
17:01
0793 d0ca 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
dusielecc
17:00
0857 402d 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
dusielecc
17:00
8345 d6df 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaheadsbangbang headsbangbang
dusielecc
17:00
2424 15e3 500
Reposted fromstroschek stroschek viaapatyczna apatyczna
16:59
0165 b193
Reposted frommartinini martinini viaapatyczna apatyczna
dusielecc
16:59
Chcę zostać sama z tym gęstym gorącym napojem i stosem książek. Tu czuję się szczęśliwa.
— Christi Daugherty - "Tajemny ogień"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
dusielecc
16:59
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— znalezione.
dusielecc
16:58
2524 6e62 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
dusielecc
16:58
2722 cb43 500
Reposted fromstroschek stroschek viaspecific-humor specific-humor
dusielecc
16:58
Reposted fromshakeme shakeme viaapatyczna apatyczna
dusielecc
16:57
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viapchamtensyf pchamtensyf
dusielecc
16:57
2911 1ebd
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
dusielecc
16:57
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl