Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2020

dusielecc
21:10
4456 d2f5 500
Reposted byweheartitcytatyopisowosilkdreamslullabySilentForestniewypowiedzeniabajaderraliwqpannadziewannaapatycznanamehercarmenkama1110freskaniskowobakteriapazdinokturnalmoglismywszystkokingavonschabertpodkreslajmnieblankainstitchesohhhfuckittlovvieerrortryagaindusixinspirationsMsSuzannanoticemeczekajskaSturnus
dusielecc
21:09
3987 3a50 500
Reposted fromcvx cvx
dusielecc
21:09
Reposted fromPureBeauty PureBeauty
dusielecc
21:09
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
dusielecc
21:08
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
dusielecc
21:08
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
dusielecc
21:08
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
dusielecc
21:08
4055 7713
Reposted frommiischa miischa
dusielecc
21:08
4094 79af 500
Reposted fromerq erq
dusielecc
21:08
4108 6410 500
Reposted fromslid0 slid0
dusielecc
21:07
4140 5647 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
dusielecc
21:07
Nie obiecuj mi, że nie będziemy się kłócić. Że nigdy nie trzaśniesz drzwiami i nie zwątpisz. Że zawsze będziesz mnie nosiła równo w swoim sercu, bo serce masz zmienne, wielokształtne i czasem masz je w głowie. Nie obiecuj mi, że nie będzie dni, w których będę ostatnim człowiekiem, którego chcesz słuchać i że nie pomyślisz czasem do mnie: spieprzaj na trochę. Nie obiecuj mi dni cukierkowych, słońca cały rok i samych zielonych świateł. Obiecaj mi jedno. 
Zawsze jedną. 
Kołdrę. 
W naszym wspólnym łóżku.
— "Myślenie jest erotyczne"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
dusielecc
21:04
4292 b3ff 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
dusielecc
21:04
4296 59ab 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
dusielecc
21:04
4298 eb63 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
dusielecc
21:04
4312 5faa 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
dusielecc
21:03
4315 9cd7 500
Reposted frommangoe mangoe
dusielecc
21:03
4325 0669
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii
dusielecc
21:02
4332 28c7 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
dusielecc
21:02
4334 ba5f
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl